• ایجاد فضای هم‌اندیشی علمی بین اندیشمندان علوم مرتبط با گیاه‌پزشکی

  • ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور در عرصه‌های مختلف علوم مرتبط با گیاه‌پزشکی

  • ترویج تاکید بر نگرش مدیریت محصول (زراعی، باغی، ... ) و جامع‌نگری در گیاهپزشکی
  • جلب توجه مسئولین کشور (سیاست‌مداران، قانون‌گذاران و اعضای دولت در سطوح مختلف) به اهمیت گیاه‌پزشکی و پیشرفت‌های ملی و جهانی آن در سال‌های اخیر

  • برگزاری گارگاه‌های آموزشی، سمپوزیوم ها و میزگردهای علمی در حاشیه کنگره به منظور آشنایی با روش‌های علمی، کاربردی  و پویا 

 

بدیهی است تحقق این اهداف با مشارکت و همکاری و حضور منظم، پویا و فعال همه شرکت‌کنندگان و برنامه‎ریزان در کل روزهای برگزاری کنگره  امکان‌پذیر خواهد بود.