تهیه، تنظیم و ارسال خلاصه مقالات

علاقمندان می‌توانند نتایج پژوهش‌های خود در زمینه‌ بیماری‌شناسی گیاهی، حشره‌شناسی کشاورزی، علوم علف‌های هرز و سایر علوم وابسته را در قالب سخنرانی یا پوستر ارائه دهند. خلاصه مقالات ارسالی (Summary) باید به زبان‌های فارسی و انگلیسی (هر کدام در یک صفحه A4  اما در یک فایل) و بین حداقل 400 و حداکثر 450 واژه برای هر یک از خلاصه‌ها تنظیم شده باشد (بدون احتساب عنوان مقاله و نام و آدرس نویسندگان). به عبارتی متن خلاصه فارسی به تنهایی باید بین 400 تا 450 واژه داشته باشد. کلیه خلاصه مقالات پذیرفته شده به شرط ارائه (سخنرانی یا پوستر) در روزهای برگزاری کنگره، در قالب دو فایل جداگانه مجموعه مقالات فارسی و انگلیسی بیست‌ودومین کنگره‌ی گیاهپزشکی ایران و از طریق http://ippc22.ut.ac.ir به صورت الکترونیک در اختیار شرکت‌کنندگان قرارخواهد گرفت.

ارسال مقاله منحصرا از طریق سایت کنگره http://ippc22.ut.ac.ir می‌باشد. به مقالات ارسالی از طریق پست الکترونیک کنگره ippc@ut.ac.ir  هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد. این ایمیل صرفاً برای مکاتبات ضروری در نظر گرفته شده است. نویسنده مسئول مقاله در صورت تمایل می‌تواند نظر خود را مبنی بر ارائه به صورت پوستر و یا شفاهی در بخش توضیحات تکمیلی سابمیت مقاله اعلام نماید. اما نظر نهایی توسط هیأت داوران صادر خواهد شد. لازم به ذکر است مسئولیت صحت علمی و نگارشی مطالب ارائه شده به عهده‌ی نگارنده (گان) است. لذا خواهشمند است خلاصه مقاله‌ی خود را از نظر نگارش فارسی و انگلیسی، با دقت کامل تدوین نمایید.

رعایت موارد زیر برای پذیرش خلاصه مقالات الزامی است:

 • - خلاصه مقالات ارسالی باید از غنای علمی برخوردار بوده و دربرگیرنده‌ی بخش‌های زیر باشد:
  • عنوان پژوهش

  • نویسنده یا نویسندگان (زیر نام ارائه دهنده خط‌دار  شود)

  • هدف و ضرورت انجام تحقیق

  • روش‌ کار، نتایج و اهمیت نتایج بدست آمده

- خلاصه مقالات ارسالی از نظر قالب و محتوا نباید در سایر همایش‌ها و مجلات علمی داخلی و یا خارجی ارائه و یا چاپ شده باشند و مسئولیت آن به عهده نویسندگان می باشد.

برای نویسندگان اول مقالات حداکثر امکان ارسال و  ارائه دو مقاله وجود دارد. درحالت کلی، هر فردی مسئولیت حداکثر دو مقاله را می‌تواند داشته باشد.

 • تنظیم نوشتار:

  متن خلاصه مقاله با نرم‌افزار  MS Wordبا یکی از سه نسخه Word 2007/2010/2013  با رعایت حاشیه نرمال یعنی 2.54 سانتی‌‌متر از چهار طرف صفحه و فواصل سطر single تهیه گردد.

  - بخش فارسی خلاصه مقاله

   - عنوان خلاصه مقاله: بی‌میترا اندازه 12 (B Mitra 12 - Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 11،

  - قلم اسامی نگارندگان: میترا سیاه اندازه 10 (Bold) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 9

  - قلم آدرس نگارندگان: میترا سیاه اندازه 10 (Bold Italic) و در صورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، Times New Roman Bold pt. 9 و در ادامه آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول

  - متن اصلی خلاصه در یک پاراگراف: بی‌میترا 12 (B Mitra 12-not Bold) و انگلیسیTimes New Roman pt. 11

   

English part of SUMMARY

Title: Times New Roman Bold pt. 12

Authors names: Times New Roman not-Bold pt. 11

Authors affiliations: Times New Roman Italic not-Bold pt. 11

Text: Times New Roman not-Bold pt. 12  


از کاربرد کلمات مخفف در خلاصه مقاله اجتناب کرده  و در قالب یک پاراگراف ارائه گردد. اسامی علمی در متن خلاصه مقاله به صورت ایتالیک نوشته شوند. بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند) برای خلاصه‌های فارسی و انگلیسی در نظر گرفته شود.

توجه: فایل خلاصه مقالات باید به صورت آنلاین و پس از ثبت نام (چهار حالت اعلام شده) حداکثر تا 10/03/1395  ساعت 24  بارگذاری و ارسال گردد. ارسال مقالات از طریق دورنگار، پست الکترونیک و یا پست معمولی مورد قبول نخواهد بود.

  

ارائه مقالات:

نویسنده مسئول مقاله  می‌تواند نظر خود را مبنی بر ارائه به صورت پوستر و یا شفاهی در بخش توضیحات تکمیلی سابمیت مقاله اعلام نماید اما انتخاب نهایی با نظرات داوران توسط کمیته علمی صورت می‌گیرد.

شفاهی:

فایل ارائه شفاهی (Oral Presentation) با نرم‌افزار  MS Powerpointبا یکی از سه نسخه پاورپوینت 2007/2010/2013  تا حد امکان با اندازه استاندارد (4:3) تهیه گردد. در اسلاید عنوان سخنرانی، سمت چپ بالا لوگوی کنگره گیاه‌پزشکی درج شود. انتخاب محور و نشست سخنرانی در نهایت توسط کمیته علمی است. هر سخنرانی معمولی 20 دقیقه با بازه توزیع 12 دقیقه ارائه و 8 دقیقه پاسخ به پرسش خواهد بود.

پوستر:

ابعاد پوستر (Poster Presentation) با عرض 70 و طول 100 سانتی‌متر (Portrait) درنظر گرفته شود. پوستر باید شامل عنوان مقاله، نام و نشانی نگارنده‌(گان)، چکیده‌ی فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و منابع مورد استفاده و همراه با تصاویر و نمودارهای مرتبط، گویا و رنگی باشد. لوگوی کنگره گیاه‌پزشکی در بالا و سمت چپ پوستر و لوگوی دانشگاه/ موسسه/ مرکز محل انجام پژوهش یا شرکت‌کننده در بالا سمت راست پوستر درج شود.

 توصیه می‌شود مطالب پوستر بیشتر با شکل، نمودار و جدول بیان شوند و از نگارش متن‌های طولانی اجتناب شود.

- فونت پوستر به‌شکل مناسب انتخاب شود، به‌طوری‌که امکان مطالعه آن برای خوانندگان از فواصل معمول (حدود یک متر) امکان‌پذیر باشد.

- ارائه دهنده‌ی پوستر، موظف به حضور در ساعات اعلام شده در محل نصب پوستر خویش می باشد.