یادآوری مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره گیاهپزشکی ایران
1395-02-19
یادآوری مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره گیاهپزشکی ایران

به اطلاع علاقمندان به شرکت در بیست‌و‌دومین کنگره گیاهپزشکی ایران می رساند که مهلت ثبت‌نام به‌موقع و ارسال خلاصه مقالات کنگره تا ساعت 23:59:59 شنبه 15 خرداد 1395  (4 جون 2016) می‌باشد. بعد از این زمان و تاریخ، سامانه به صورت از پیش تعریف شده هیچ سابمیت جدید یا حتی سابمیت ناقص را پذیرش نخواهد کرد و هیچ تمدیدی برای بازه دریافت مقالات وجود نخواهد داشت. از جامعه گیاهپزشکی کشور خواهشمند است در وقت مقرر و به‌موقع نسبت به تنظیم برنامه ثبت‌نام و ارسال مقاله خود اقدام نمایند.

دبیرخانه کنگره گیاهپزشکی ایران