1. یادآوری مهلت ارسال خلاصه مقالات کنگره گیاهپزشکی ایران
به اطلاع علاقمندان به شرکت در بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران می رساند که مهلت ثبت نام به‌موقع و ارسال خلاصه مقالات کنگره تا ساعت 23:59:59 دوشنبه 15 خرداد 1395 (4 جون 2016) می‌باشد.