بارگذاری فیش پرداختی
1395-03-12

کاربران محترم کنگره گیاهپزشکی- .

بر اساس راهنمای ثبت نام، پس از ورود به سامانه و تعیین نوع عضویت برای ثبت‌نام، باید کلید ذخیره را انتخاب نمایید تا جایگاه بارگذاری فیش پرداختی باز شود. آن دسته از کاربران که این جایگاه بارگذاری را نمی‌یابند: بعد از ورود به سامانه با نام کاربری خود، از منوی ثبت نام در قسمت بالا، فرم شرکت در کنگره را انتخاب و بعد از تعیین مجدد نوع عضویت آن را ذخیره نمایید که در این صورت صورتحساب صادر خواهد شد و با ادامه صدور صورتحساب، جایگاه فعال آپلود فراهم می‌شود.

با احترام- دبیرخانه کنگره گیاهپزشکی