بازنگری مقالات
1395-04-08

بازنگری مقالات:

از نویسندگان محترم مقالات نیازمند بازنگری، تقاضا می‌شود در زمان بارگذاری فایل اصلاح شده، ابتدا فایل قبلی را با انتخاب علامت ضربدر در قسمت پایین حذف کنند و بعد اقدام به آپلود فایل جدید کنند. یا این که در جایگاه فایل‌های تکمیلی بفرستند. مسئولیت عدم پذیرش مقالات به خاطر این اشتباه، متوجه خود نویسنده است و دبیرخانه بررسی مجدد نخواهد کرد.