شنبه 06 شهریور 1395
06:00 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش
شنبه 06 شهریور 1395
08:45 تا 11:00
افتتاحیه
افتتاحیه
شنبه 06 شهریور 1395
11:15 تا 12:45
نشست تخصصی
گیاهپزشکی و سلامت جامعه و محیط زیست
شنبه 06 شهریور 1395
14:15 تا 17:45
نشست تخصصی
بررسی مسایل مربوط به کارایی آفت‌کش‌ها (در مفهوم عام) در کشور
شنبه 06 شهریور 1395
17:45 تا 19:45
نشست تخصصی
مجمع عمومی انجمن‌های بیماری‌شناسی گیاهی و حشره شناسی ایران
محل برگزاری
سالن اجتماعات امام خمینی
یکشنبه 07 شهریور 1395
08:00 تا 10:30
نشست تخصصی
- سالن 1: سمپوزیوم بیماری‌های مهم مرکبات/ - سالن 2: سمپوزیوم آفات مهم باغی
یکشنبه 07 شهریور 1395
10:45 تا 12:45
نشست تخصصی
آفات، بیماریها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای و نوظهور کشور
یکشنبه 07 شهریور 1395
14:15 تا 16:15
نشست تخصصی
- سالن اصلی: مدیریت حفظ محصولات گلخانه ای .../ - سالن‌های 1، 2 و 3: ارایه مقالات تخصصی نماتدها- قارچ‌ها- ویروس‌ها و پروکاریوت‌ها
دوشنبه 08 شهریور 1395
08:00 تا 12:45
نشست تخصصی
- سالن اصلی: گیاهپزشکی گیاهان (و محصولات) زراعی مهم در کشور/ - سالن 2: ارائه مقالات تخصصی بیوسیستماتیک بندپایان (در ادامه مشورت‌های تحقیقاتی برای این تخصص)
دوشنبه 08 شهریور 1395
14:15 تا 17:45
نشست تخصصی
بررسی مشکلات گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور در اجرا
دوشنبه 08 شهریور 1395
16:15 تا 23:00
استراحت و پذیرایی
Excursion
سه شنبه 09 شهریور 1395
08:00 تا 10:30
نشست تخصصی
1- فناوری‌ها، مطالعات و دستاوردهای نو برای علوم گیاهپزشکی/ 2- برهمکنش‌های گیاهان-میکروارگانیسم‌ها/ 3- برهمکنش‌های گیاه-گیاهخوار و گیاهخوار-دشمن طبیعی
سه شنبه 09 شهریور 1395
10:45 تا 12:45
نشست تخصصی
مشورت‌های تحقیقاتی برای تخصص‌های مختلف گیاهپزشکی در کشور/ سالن 1- حشره‌شناسی کشاورزی سالن2- بیماری‌شناسی گیاهی
سه شنبه 09 شهریور 1395
14:15 تا 17:15
اختتامیه
اختتامیه