ارائه مقاله در بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

شفاهی:

فایل ارائه شفاهی (Oral Presentation) با نرم‌افزار  MS Powerpoint با یکی از سه نسخه پاورپوینت 2007/2010/2013  تا حد امکان با اندازه استاندارد (4:3) تهیه گردد. در اسلاید عنوان سخنرانی، سمت چپ بالا لوگوی کنگره گیاه‌پزشکی درج شود. انتخاب محور و نشست سخنرانی در نهایت توسط کمیته علمی است. هر سخنرانی معمولی حدود 20 دقیقه با بازه توزیع 12 دقیقه ارائه و 8 دقیقه پاسخ به پرسش خواهد بود.

پوستر:

ابعاد پوستر (Poster Presentation) با عرض 70 و طول 100 سانتی‌متر (Portrait) در نظر گرفته شود. پوستر باید شامل عنوان مقاله، نام و نشانی نگارنده‌(گان)، چکیده‌ی فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و منابع مورد استفاده و همراه با تصاویر و نمودارهای مرتبط، گویا و رنگی باشد. لوگوی کنگره گیاه‌پزشکی در بالا و سمت چپ پوستر و لوگوی دانشگاه/ موسسه/ مرکز محل انجام پژوهش یا شرکت‌کننده در بالا سمت راست پوستر درج شود.

 توصیه می‌شود مطالب پوستر بیشتر با شکل، نمودار و جدول بیان شوند و از نگارش متن‌های طولانی اجتناب شود.

- فونت پوستر به‌شکل مناسب انتخاب شود، به‌طوری‌که امکان مطالعه آن برای خوانندگان از فواصل معمول (حدود یک متر) امکان‌پذیر باشد.

- ارائه دهنده‌ی پوستر، موظف به حضور در ساعات اعلام شده در محل نصب پوستر خویش می باشد.

- انتخاب و معرفی چند پوستر برتر برای هر یک از زمینه‌های پژوهشی وجود خواهد داشت.